Colinas, teksty z czerwca 2010 roku

24 teksty z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Co­linas.

Bóg dał nam wybór, człowiek go odebrał. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 czerwca 2010, 07:06

Łat­wo się pot­knąć gdy zbyt pew­nie stąpa­my po Ziemi. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 czerwca 2010, 23:34

Los jest wymówką niezdecydowanych. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 27 czerwca 2010, 14:34

Ro­zum jest poradnikiem,
im więcej doświad­czeń tym więcej stron.Ten kto spełnił marze­nia stra­cił cel... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 czerwca 2010, 22:26

Za­nika su­mienie, gdy miłość sta­je się przyzwyczajeniem. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 25 czerwca 2010, 22:35

Dob­rze jest wie­dzieć co in­ni myślą, nie czu­jemy się wte­dy ta­cy dziwni. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 czerwca 2010, 22:24

Naj­lep­szą cechą sek­su jest ta że nig­dy się nie znudzi. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 czerwca 2010, 07:26

Nie nasza wi­na że kocha­my inaczej niż ktoś te­go oczekuje. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 czerwca 2010, 07:04

Miłość jest jak perła, rośnie jej war­tość do chwi­li ot­warcia muszli. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 czerwca 2010, 22:17

Uśmiech już można ku­pić na każdym ro­gu, czy szcze­ry...? Zbyt łat­wo by było. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 19 czerwca 2010, 06:33

Colinas

Colinas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2017, 07:59Colinas sko­men­to­wał tek­st Kanibale wolą tych, co [...]

3 sierpnia 2017, 07:57Colinas sko­men­to­wał tek­st Po co so­bie ma­lować [...]

29 lipca 2017, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 16:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 14:26Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

25 października 2015, 14:03motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

25 października 2015, 05:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

24 października 2015, 23:03Colinas sko­men­to­wał tek­st dopiero po śmier­ci wi­dać [...]

24 października 2015, 22:47Colinas do­dał no­wy tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]