Colinas, poezja

2 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Co­linas.

Czy warto...?

Cza­sem chylę czoło wo­bec głupszego
by za­kończyć koszmar bez­myślnej kon­fron­tacji.
Wątłą pos­turą, bez­sze­les­tnie prze­mykam między
deszczem os­trych jak brzyt­wa słów
ocierając się o nie jed­no.
Prze­biegłość swą kryję pod płaszczem
z nieśmiałości utkanym.
Łzą gaszę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 czerwca 2011, 21:00

Jedyna

W pok­ry­tym szro­nem ok­nie uj­rzałem sylwetkę.
Zbliżyłem twarz.
Ciekawość?
Pier­wszy chłod­ny od­dech spra­wił że uka­zało się coś więcej.
Mróz sma­gał mnie po ple­cach mi­mo to trwałem.
Dru­gi od­dech, ciep­lej­szy odsłonił mi syl­wetkę kobiety.
Pat­rzyłem licząc na więcej.
Trzeci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 maja 2010, 00:00

Colinas

Colinas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2017, 07:59Colinas sko­men­to­wał tek­st Kanibale wolą tych, co [...]

3 sierpnia 2017, 07:57Colinas sko­men­to­wał tek­st Po co so­bie ma­lować [...]

29 lipca 2017, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 16:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 14:26Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

25 października 2015, 14:03motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

25 października 2015, 05:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

24 października 2015, 23:03Colinas sko­men­to­wał tek­st dopiero po śmier­ci wi­dać [...]

24 października 2015, 22:47Colinas do­dał no­wy tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]