Colinas, strona 21

206 tekstów – auto­rem jest Co­linas.

Idąc po plaży roz­garniam ty­siące roz­gwiazd które morze wyrzu­ciło na brzeg. Nachy­lam się chwy­tam dłonią jed­na i wrzu­cam mie­dzy fale.

Dla mnie to jed­na roz­gwiaz­da z ty­sięcy umierających na tym brze­gu. Dla Niej...?
...to całe życie!

AS.

Ps. To jed­na cecha której Świat nas oducza. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 maja 2010, 00:02

Znaczy­my coś tyl­ko gdy mówi­my to co chcą usłyszeć. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 27 maja 2010, 07:02

Człowiek jest tym jak żyje, nie tym za ko­go się uważa.


To cza­sy gdy poświęce­nie na­zywa­my naiwnością. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 26 maja 2010, 06:23

Znie­czu­lica świata spra­wia że już na­wet nie ma­my ko­mu się pożalić. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 25 maja 2010, 06:59

Życie...
dla ludzi zim­nych jest komedią,
dla wrażli­wych tragedią. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 maja 2010, 00:21

Ja­kim człowiekiem trze­ba być, by być nim? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 maja 2010, 08:58

Colinas

Colinas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2017, 07:59Colinas sko­men­to­wał tek­st Kanibale wolą tych, co [...]

3 sierpnia 2017, 07:57Colinas sko­men­to­wał tek­st Po co so­bie ma­lować [...]

29 lipca 2017, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 16:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 14:26Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

25 października 2015, 14:03motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

25 października 2015, 05:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

24 października 2015, 23:03Colinas sko­men­to­wał tek­st dopiero po śmier­ci wi­dać [...]

24 października 2015, 22:47Colinas do­dał no­wy tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]