Colinas

204 teksty – auto­rem jest Co­linas.

Nu­da to trwo­nienie życia na włas­ne życzenie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 października 2015, 22:47

Miłości nie tracimy.
My tyl­ko poz­na­jemy że to nie była miłość. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2015, 07:57

Naj­ważniej­sze de­cyz­je nig­dy nie są łatwe. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2015, 14:41

Wys­tar­czy tyl­ko chcieć >< chęci to nie wszystko. 

myśl • 16 maja 2015, 05:23

Na swój te­mat nie sposób się pomylić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 kwietnia 2015, 07:49

Nic tak nie niszczy człowieka
jak des­po­tyzm naj­bliższej sercu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2015, 12:02

Sma­ku ust Twoich juz nie pa­mietam.
Gdy To­bie mych nie brak i ja tęsknić za Twy­mi nie będę.
Czy będziesz mi za złe mieć
gdy ust które mnie pragną zaznam? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2015, 17:21

Czu­jesz brak mo­jej blis­kości bo tęsknisz za mną,
Czy tyl­ko boisz się zos­tać sama? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 marca 2015, 19:03

Łąki za­pach nie zastąpi mi ciebie gdy byłaś taką niewinną,
Lecz gdy ty za tym nie tęsknisz, cze­mu ja powinienem? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 marca 2015, 21:37

Po­zos­taję wciąż w piek­le, może dla te­go że boję się sa­mot­ności i zimna... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 marca 2015, 20:34

Colinas

Colinas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2015, 14:03motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

25 października 2015, 05:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

24 października 2015, 23:03Colinas sko­men­to­wał tek­st dopiero po śmier­ci wi­dać [...]

24 października 2015, 22:47Colinas do­dał no­wy tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

3 lipca 2015, 09:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Miłości nie tra­cimy. My tyl­ko [...]

3 lipca 2015, 07:57Colinas do­dał no­wy tek­st Miłości nie tra­cimy. My tyl­ko [...]

27 maja 2015, 00:45krysta sko­men­to­wał tek­st Najważniejsze de­cyz­je nig­dy nie [...]

21 maja 2015, 08:34Colinas sko­men­to­wał tek­st Najważniejsze de­cyz­je nig­dy nie [...]

17 maja 2015, 14:41Colinas do­dał no­wy tek­st Najważniejsze de­cyz­je nig­dy nie [...]

16 maja 2015, 05:23Colinas do­dał no­wy tek­st Wystarczy tyl­ko chcieć >< [...]