Colinas

206 tekstów – auto­rem jest Co­linas.

W łzach jest blask który tyl­ko wrażli­wi widzą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 sierpnia 2017, 07:54

Jes­teś wier­szem które­go nie pot­ra­fię się nauczyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2017, 12:50

Nu­da to trwo­nienie życia na włas­ne życzenie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 października 2015, 22:47

Miłości nie tracimy.
My tyl­ko poz­na­jemy że to nie była miłość. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2015, 07:57

Naj­ważniej­sze de­cyz­je nig­dy nie są łatwe. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2015, 14:41

Wys­tar­czy tyl­ko chcieć >< chęci to nie wszystko. 

myśl • 16 maja 2015, 05:23

Na swój te­mat nie sposób się pomylić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 kwietnia 2015, 07:49

Nic tak nie niszczy człowieka
jak des­po­tyzm naj­bliższej sercu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2015, 12:02

Sma­ku ust Twoich juz nie pa­mietam.
Gdy To­bie mych nie brak i ja tęsknić za Twy­mi nie będę.
Czy będziesz mi za złe mieć
gdy ust które mnie pragną zaznam? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2015, 17:21

Czu­jesz brak mo­jej blis­kości bo tęsknisz za mną,
Czy tyl­ko boisz się zos­tać sama? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 marca 2015, 19:03

Colinas

Colinas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2017, 07:59Colinas sko­men­to­wał tek­st Kanibale wolą tych, co [...]

3 sierpnia 2017, 07:57Colinas sko­men­to­wał tek­st Po co so­bie ma­lować [...]

29 lipca 2017, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 16:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 14:26Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

25 października 2015, 14:03motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

25 października 2015, 05:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

24 października 2015, 23:03Colinas sko­men­to­wał tek­st dopiero po śmier­ci wi­dać [...]

24 października 2015, 22:47Colinas do­dał no­wy tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]